บอร์ด กสทช. มติเอกฉันท์ ทวงเงินค่าบอลโลก คืนจาก กกท. 600 ล้าน ภายใน 15 วัน

ช่วงวันที่ 8 ธันวาคม 2565 ที่ผ่านมา คณะกรรมการของบอร์ด กสทช. ได้ทำการเปิดประชุมสมัยพิเศษสำหรับว่าด้วยเรื่อง การดำเนินการตามที่ได้บันทึกในข้อตกลงความร่วมมือของ เรื่อง การสนับสนุนเงินสำหรับค่าใช้จ่ายในการถ่ายทอดสดของการแข่งขันฟุตบอลโลก ปี 2022 ของรอบสุดท้าย หรือ FIFA World Cup Final 2022

 

ที่ประชุม ณ บอร์ดของ กสทช. ได้มีมติเป็นเอกฉันท์ 6:0 เสียง ให้ทำการส่งหนังสือคำสั่งจากที่ทางปกครองไปยังส่วนการกีฬาแห่งประเทศไทย หรือ กกท. ในการขอให้ให้ทาง กกท. นั้นทำการคืนเงินจำนวน 600 ล้านบาท แบบเต็มจำนวนคืนไปยังจากทาง กกท. ซึ่งต้องทำการคืนเงินให้ภายใน 15 วัน หลังจากได้รับหนังสือแจ้งหนี้ดังกล่าว พร้อมด้วยดอกเบี้ยการผิดนัดในด้วยอัตราร้อยละ 5 ต่อปี (หากมี)

 

โดยที่ทางประชุม บอร์ด กสทช. ได้ระบุเหตุผลเอาไว้ว่าของการเรียกคืนเงินนั้นเนื่องมาจากการที่ทาง กกท. มอบส่วนสิทธิสำหรับถ่ายทอดสดในส่วนฟุตบอลโลกทั้ง 32 คู่ให้กับทางของกลุ่มทรู แต่กลับว่าได้มีปัญหาโทรทัศน์ในระบบของบอกรับสมาชิกอย่าง IPTV ไม่สามารถที่จะรับได้ เนื่องจากที่เกิด “จอดำ”