โปรจาก YL gaming ฝาก 10 รับ 100 รับได้กี่ครั้ง

โปรจาก YL gaming ฝาก 10 รับ 100 รับได้ยูสเซอร์ละ 1 ครั้ง ท่านสามารถขอรับเมื่อไหร่ก็ได้