โยกเงินเองเพื่อเล่น Ka gaming หรือไม่

ท่านไม่ต้องโยกเงินเองเพื่อเล่น Ka gaming ระบบเราจะทำการโยกเงินให้ท่านเองอัตโนมัติ